FP_kosciol2.png

Przetwarzanie danych osobowych w Kościele

Image
     W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
  
Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
1) w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczo­nej;
2) w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
3) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.
    Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest
Komisarz Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25

Aktualności

KCh Kancelaria Kościoła

ul.Puławska 114 / 4

02-620 Warszawa, PL

  • dummy+ 48 22 844 06 25

  • dummy kancelaria(at)chrystusowi.pl

Rachunek bankowy

 dla PLN
51 1240 1112 1111 0010 0868 5699

dla USD
PL 79 1240 6410 1787 0010 4343 6337
SWIFT  -  PKOPPLPW

© Copyright Chrystusowi 2017. Design & Development by W Góre